Politik for behandling af personoplysninger

Kommunicera Communications Group følger Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Det betyder, at personoplysninger, som f.eks. navn og kontaktoplysninger til kontaktpersoner, behandles med det formål at etablere en forretningsrelation, opfylde kontraktaftaler, distribuere information, følge op på kvalitet samt at følge gældende lovgivning og regler. Oplysningerne lagres sikkert, så længe det kontraktlige forhold/forretningsrelationen består, og i et passende tidsrum derefter samt i overensstemmelse med gældende lovkrav. Oplysninger kan, i overensstemmelse med instruktioner eller indgåede aftaler, overgives til en databehandler. Personer, hvis oplysninger behandles, har ret til at få adgang til oplysningerne, få rettet fejlagtige oplysninger samt få slettet oplysningerne. Tilsynsmyndigheden for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen er Datatilsynet.

Kommunicera Communications AB, repræsenteret af den administrerende direktør, er dataansvarlig for Kommunicera Communications Group.
Hvis du vil vide mere, kan du skrive til datacontroller@kommunicera.se
eller ringe til +46-31-3461500.

Lingtech / Kommunicera Communications, Egedal Centret 95, 1. sal, 3660 Stenløse, Danmark | +45 33 25 71 71 | info@kommunicera.dk

© Kommunicera Communications AB 2010-2018, Lingtech A/S 1993-2011, Kommunicera översättningar AB 1995-2010